Asbestemming of Grafmonument

Asbestemming of grafmonument

De uitvaart is voorbij. Nu breekt de tijd van rouwen aan. Het creëren van een plek waar u herinneringen op kunt halen hoort daarbij. We kunnen u helpen in uw zoektocht naar de asbestemming of het grafmonument. Naar geschikte urnen en grafstenen. Maar ook naar plaatsen waar u de as uitstrooit of plaatst.

“Geweldige begeleiding,en oog voor alle persoonlijke wensen!”

Cora

Asbestemming | Onyx Uitvaart

Asbestemming

Na de crematie blijft de as 30 dagen bij het crematorium. Dit is een wettelijke bepaling. In die periode ontvangt u een brief van het crematorium met de vraag aan te geven wat u met de as wilt doen. Er zijn talloze mogelijkheden. Zo kunt u de as ophalen en thuis in een urn bewaren of ergens uitstrooien. U kunt een sieraad laten maken met een beetje as erin of een boom laten groeien uit de as. Of de urn plaatsen in een urnenmuur of graf. We informeren u graag over de vele mogelijkheden.

Grafmonument | Onyx Uitvaart

Grafmonument

Een grafmonument wordt niet direct geplaatst. De grond op het graf moet immers eerst inklinken. Wilt u toch al een gedenkteken op het graf plaatsen? Wij hebben contact met leveranciers voor tijdelijke borden en kruisen.

Voor u een grafmonument uitzoekt is het verstandig om de begraafplaats te vragen naar de regels. Soms bevindt het graf zich in een ‘wijk’ waar alleen stenen monumenten mogen staan of moet het gedenkteken een bepaalde afmeting hebben. Op natuurbegraafplaatsen zal het gedenkteken op moeten kunnen gaan in de natuur.