Disclaimer | Onyx Uitvaart

Disclaimer Onyx Uitvaart

Algemeen

Onyx Uitvaart tracht de informatie op de website zo accuraat en actueel mogelijk te houden. Onyx is niet aansprakelijk voor schade –of vermeende schade- door gebruik van een van de websites van Onyx en de informatie die zij aanbiedt op de website. Ook is Onyx Uitvaart niet aansprakelijk voor het niet kunnen gebruiken van een van haar websites.

Auteursrecht

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onyx Uitvaart mogen er geen teksten of afbeeldingen van deze website worden overgenomen. De auteursrechten van alle teksten en databankrechten van alle afbeeldingen op deze site berusten bij Onyx Uitvaart.

Hyperlinks

Soms verwijst Onyx Uitvaart u door naar websites van derden. Dit om u zo goed mogelijk te informeren. Onyx is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie op websites van derden.

Online beveiliging

Onyx Uitvaart heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en misbruik te voorkomen. Alle personen die gebruik maken van de gegevens die u ons stuurt via het intakeformulier en contactformulier  zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Onyx Uitvaart behoudt zich het recht voor om de op of via deze website aangeboden informatie te allen tijde wijzigen zonder hierover nader te informeren. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de informatie die u eerder aangereikt werd is aangepast.