Begraven of Cremeren | Onyx Uitvaart

Begraven of cremeren

Begraven of cremeren? Dat is waarschijnlijk uw eerste vraag als u een uitvaart gaat regelen. Wat zegt uw gevoel? Speelt de traditie in uw familie mee? Zijn milieuaspecten van belang?  Wat dat laatste betreft: begraven neemt meer ruimte in. En cremeren kost meer energie.

“De wijze waarop alles wordt geregeld is echt fijn, zeker aangezien het geheel toch al een nare en verdrietig moment is, is de wijze waarop we behandeld worden echt heel erg fijn. Top!”

Sandra

Graag vertellen we u meer over begraven en bij cremeren. Bijvoorbeeld wat het verschil is tussen een algemeen graf en een particulier graf. Wat ‘basis asbestemming’ is. U leest het hieronder. Op onze pagina kosten treft u voorbeelden aan van verschillende crematies en begrafenissen, van eenvoudig tot uitgebreid.

Begraven

U maakt de keuze voor begraven als u met regelmaat terug wilt gaan naar een plek waar u uw geliefde kunt gedenken. Veel begraafplaatsen zijn goed onderhouden parken met mooie bomen, volop vogels en vaak ook eekhoorntjes. Een mooie plek om tot rust te komen.

Algemeen graf of particulier graf

Op de meeste begraafplaatsen kunt u kiezen voor een algemeen graf of een particulier graf. In een algemeen graf worden meerder personen begraven die elkaar niet kennen. Het graf wordt na 10 jaar geruimd. Een particulier graf heet ook wel een familiegraf.

U huurt een graf in eerste instantie voor 10 jaar. Daarna kunt u besluiten of het graf blijft bestaan en u de huur verlengt. Bij een familiegraf bepaalt u zelf wie erin begraven wordt. Een algemeen graf is goedkoper dan een particulier graf. In Nederland zijn er ook een aantal natuurbegraafplaatsen. Wie hier begraven wordt, heeft eeuwigdurende grafrust.

Bekijk de locaties voor begraven

Bij het uitzoeken van het graf is het verstandig alvast te vragen naar de richtlijnen voor het grafmonument. Vooral als u al ideeën heeft over het gedenkteken. Niet alles mag namelijk op elke plek. Soms mogen er op een bepaald stuk alleen maar stenen monumenten staan en op andere plekken mag wel alles.

Na de begrafenis duurt het even voor u een gedenkteken kunt plaatsen. De grond moet nog inklinken, anders staat het monument binnen de kortste keren scheef. Wel is het mogelijk om een tijdelijk gedenkteken neer te zetten. Bijvoorbeeld een bordje of een kruis. We kunnen u informeren over de mogelijkheden.

Ondertussen kunt u op zoek gaan naar een mooi monument. Vaak kent de steenhouwer de regels en afmetingen en dergelijke. Verzeker u er in ieder geval van dat dit zo is.

Kosten van begraven

Begraven is over het algemeen duurder dan cremeren. Zeker als het om een particulier graf gaat. De begraafplaats brengt de volgende kosten in rekening:

Begraafrecht:

Het recht om begraven te worden

Grafkosten:
De kosten van de huur van het graf voor een bepaalde periode. Meestal moeten de grafkosten voor 10 jaar in één keer worden voldaan. U heeft meestal keuze uit verschillende graven met verschillende prijzen. De prijzen lopen uiteen door de ligging van het graf of de diepte van het graf (één, twee, of meer personen)

Onderhoudskosten begraafplaats:
Een jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud van de gehele begraafplaats. Meestal moeten deze kosten in één keer voor 10 jaar worden afgekocht.

Onderhoudskosten graf:
Deze kosten worden niet altijd geheven. Soms mag u het graf zelf onderhouden.

Gebruik van een rijdende baar bij de grafgang

Dragers:
Deze kosten gelden niet als u de overledene zelf naar het graf begeleidt. Dit wil niet iedereen en soms zijn de omstandigheden ook zo dat we het afraden. Bij Onyx vinden we het wel mooi als de familie dit zelf doet en het scheelt u ook in de kosten. We zullen het dus altijd aan u voorleggen.

Bekijk de kosten van begraven.

Cremeren

In Nederland kiest ongeveer 65% van de mensen voor een crematie. Cremeren is meestal goedkoper dan begraven, dit komt doordat u niet te maken heeft met onderhoudskosten voor een graf. De as hoeft niet bij elkaar te blijven. Zo kunnen alle kinderen bijvoorbeeld een as sieraad krijgen of kan een deel van de as verstrooid worden op een geliefde plek en een ander deel thuis worden bewaard.

 

Een crematie, hoe werkt dat?

Het cremeren vindt altijd plaats op dezelfde dag als de uitvaart. Na de afscheidsdienst gaat de overledene naar de ovenruimte. Steeds vaker bieden crematoria de mogelijkheid aan nabestaanden om mee te lopen naar deze ruimte. Ook kunt u vaak bij de invoer in de oven zijn. We kunnen u daarover informeren. De crematie duurt ongeveer 90 minuten. De as blijft een maand bij het crematorium. Dat is een wettelijke bepaling. In die tijd kunt u bedenken wat u  met de as zou willen doen.

Waar vindt de afscheidsdienst van een crematie plaats?

Er zijn heel veel mogelijkheden. De meeste mensen maken gebruik van de aula van het crematorium. Maar steeds vaker vindt een afscheid thuis plaats. Of op een locatie die goed bij de overledene past. Bijvoorbeeld de kantine van de voetbalclub. Of een restaurant. Wij kennen veel locaties en helpen u graag met het vinden van een passende ruimte.

Wat mag ik doen met de as?

Er zijn talloze mogelijkheden. Een kleine opsomming:

  • Een herinneringshoekje maken in huis, met een mooie urn waar de as in wordt bewaard
  • Uitstrooien op zee/vanuit de lucht/op een veld bij het crematorium of de begraafplaats
  • Bijzetten in een graf
  • Uit de as een boom laten groeien
  • Een asmonument in de tuin
  • Een kunstwerk met as erin verwerkt
  • Een as sieraad

We kunnen u van allerlei informatie voorzien en denken graag met u mee. Ook verzorgen wij als u dat wilt een kleine bijeenkomsten als de as wordt bijgezet in een urnenmuur of een graf.

Kosten van cremeren

Als er geen afscheidsdienst is, of als deze op een andere locatie plaatsvindt, kunt u kiezen voor een zogenaamde stille crematie. Als u als nabestaande niet meegaat naar het crematorium, zijn de kosten lager dan gewoonlijk. Het cremeren vindt over het algemeen plaats op een tijdstip dat voor het crematorium minder druk is: vroeg in de ochtend, over later in de middag. Een crematorium berekent de volgende kosten:

Cremeren:
De kosten voor het cremeren. Er zijn twee tarieven, een voor een ‘stille crematie’ zonder aanwezigheid van nabestaanden, en een voor een crematie waarbij het afscheid bij het crematorium plaatsvindt.

Basis asbestemming:
Na de crematie wordt de as zodanig verwerkt dat deze uit ongeveer even grote deeltjes bestaat. Dit proces vindt altijd plaats en zorgt ervoor dat u de as kunt uitstrooien, in een sieraad kunt stoppen of wat u ook wilt.

Andere kosten:
Sommige crematoria rekenen een bedrag voor het afhalen van de as of het splitsen van as (als u bijvoorbeeld een deel apart wilt hebben voor een sieraad).

 

We hebben enkele voorbeelden van kosten gemaakt van eenvoudige tot uitgebreide crematie uitvaarten.

Kennismaken?

Wij vinden het belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij degene die de uitvaart voor u gaat regelen. Daarom kunt u altijd tevoren vrijblijvend met ons kennismaken. We kunnen uw wensen bespreken en een offerte maken. Soms maken we zelfs al de rouwkaart in concept klaar. Dat kan rust geven.