Een uitvaart tijdens Corona, hoe ziet die eruit?

De RIVM-maatregelen hebben helaas nog steeds invloed op een uitvaart tijdens Corona. Gelukkig kan er wel weer meer dan een tijdje terug. Op dit moment (update 10 juni 2021) mogen uitvaartplechtigheden binnen plaatsvinden voor maximaal 100 personen mits de ruimte dit toelaat. Want de anderhalve meter afstand tot elkaar geldt nog steeds.

De aula’s van de crematoria en begraafplaatsen in Amsterdam zijn helaas niet groot genoeg om ook daadwerkelijk met 100 personen aanwezig te kunnen zijn.

Samen met u kijken we naar wat uw wensen zijn. Bedenken we creatieve oplossingen. En zorgen we samen met u voor een liefdevol afscheid.

We beantwoorden de meestgestelde vragen.

(Gezien de omstandigheden zijn wijzigingen voorbehouden. De laatste update van dit artikel vond plaats op  10 juni 2021)

 

Komen jullie bij mij thuis om de uitvaart te regelen?

Ja. Als de anderhalve meter afstand bewaard kan worden en er geen nabestaanden aanwezig zijn met Corona of verkoudheidsklachten, dan komen we gewoon bij u thuis. Een alternatief is contact per telefoon, Zoom of facetime.

Mag ik nog helpen bij de verzorging en de kist sluiten?

Ja, we verzorgen met familie.

Kan ik nog wel afscheid nemen?

Ja, dat kan. U kunt uw dierbare, ook als deze overleden is aan Corona, nog steeds aanraken. We raden aanraken in het gezicht af. Het is uiteraard raadzaam direct hierna goed uw handen te wassen. Een thuisopbaring hoort op dit moment nog steeds tot de mogelijkheden. Voor een rouwbezoek in ons eigen dienstencentrum hanteren wij op dit moment de regel dat er maximaal 5 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn, en in geval er sprake is van Corona maximaal 3 personen tegelijk. Zo kan de afstand tot elkaar worden gehandhaafd. Binnen de tijd van het rouwbezoek kan er wat ons betreft nog wel gewisseld worden qua samenstelling van het bezoek, mits de instructies van onze uitvaartleider worden opgevolgd en mits het samenscholingsverbod wordt nageleefd. Indien uw dierbare aan het Corona virus is overleden is een rouwbezoek in ons dienstencentrum helaas niet mogelijk. We kijken dan naar andere mogelijkheden.

Wat kan er wel en niet bij de uitvaart tijdens Corona?

Een bijeenkomst kan worden gehouden in aanwezigheid van maximaal 100 personen en de condoleanceruimte met horecagelegenheid is geopend. Het aantal personen dat een locatie daadwerkelijk toelaat is afhankelijk van de grootte van de ruimte. We kijken met u naar de beste oplossing voor u en de locatie die daarbij past. We kunnen ons voorstellen dat u graag wilt dat anderen thuis mee kunnen kijken naar de uitvaartdienst. Of dat u voor nu een stille uitvaart (zonder aanwezigheid van nabestaanden) wenst en een herdenking achteraf. We leggen u alle mogelijkheden voor zodat u een weloverwogen besluit kunt nemen.

Hoe kan ik nu het beste condoleren?

Handen schudden is niet verstandig. Maar een hand op uw hart leggen kan wel. Of uw handen voor uw borst vouwen (namaste groet). Nog een mogelijkheid is een hartje te vormen met uw handen.
We kunnen voor iedere familie gratis een online condoleanceregister openen. Zo is er geen kans op besmetting via een pen. Wellicht ligt er op verzoek van de familie toch ook een schriftelijk condoleanceregister bij de uitvaart. We raden u daarom aan om een eigen pen mee te nemen.

Ik voel me niet lekker. Kan ik naar de uitvaart komen?

Bent u uitgenodigd voor de uitvaart en heeft u gezondheidsklachten? Als u hoest, niest, keelpijn heeft of koorts heeft, willen we u vragen te handelen volgens de maatregelen die op dit moment in zijn algemeenheid gelden: blijf thuis. Het RIVM maakt een uitzondering voor nabestaanden in de eerste graad. Zij mogen de uitvaart bij lichte klachten bijwonen met gebruik van een mondkapje. Het crematorium/de begraafplaats kan van dit advies afwijken.

De overledene is (waarschijnlijk) besmet met het Coronavirus. Wat nu?

U kunt gewoon ons meldnummer 020 290 4869 bellen. Wij vragen vanaf nu aan iedereen of er een vermoeden van Corona is bij de overledene of nabestaanden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat onze medewerkers de juiste bescherming dragen indien nodig.

Is iemand nog besmettelijk na overlijden?

Het virus kan, ook als het gekoeld wordt, tot 24 uur overleven. Onze verzorgers zullen beschermingsmiddelen dragen om te voorkomen dat zich druppels verspreiden als zij uw dierbare verzorgen en in de kist leggen.