Jaren geleden werd degene met wie ik op vakantie was in Italië opgenomen in het ziekenhuis. Ik was daar behoorlijk nerveus onder: de artsen spraken amper Engels en ik was het Italiaans niet machtig. Gelukkig kwam diegene snel weer uit het ziekenhuis, maar het zal je gebeuren dat je dierbare overlijdt in het buitenland! In Nederland kun je je al ontredderd voelen, in het buitenland zal dat nog erger zijn omdat je net als ik toen de taal misschien niet goed kent en al helemaal niet weet hoe te handelen bij overlijden. Daarom hier enkele punten waar u op moet letten, ook al hoop ik dat u het nooit nodig heeft.

Voor u op vakantie gaat

Heeft u een reisverzekering die de repatriëring vanuit het buitenland vergoed na overlijden? Zo nee, is er iets over opgenomen in de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar? Of, als u die heeft, in de voorwaarden van uw uitvaartverzekering? Als u niet op een van deze wijzen verzekerd bent, houd er dan rekening mee dat u zelf zult moeten betalen voor de repatriëring. De kosten daarvan kunnen behoorlijk oplopen.

Bij overlijden in het buitenland

Als iemand overlijdt in het buitenland dan zal de arts een verklaring van overlijden opstellen. Daarna zal de overledene in een mortuarium verblijven tot het moment van repatriëren. Soms zal een lichaam in beslag worden genomen. Dit is het geval als het om een ongeval gaat of anderszins een niet-natuurlijk overlijden. Neem in dit geval altijd contact op met de Nederlandse ambassade. Zij kunnen u verder helpen.

Bel naar de verzekeraar en uitvaartondernemer in Nederland

  • Als u een reisverzekering hebt, bel dan de alarmcentrale. Deze zorgt voor het vervoer naar Nederland en de benodigde papieren. Vervolgens zal de reisverzekering u vragen om de gegevens van de uitvaartondernemer in Nederland. Deze neemt namelijk de zorg over zodra de overledene in Nederland is gearriveerd.
  • Heeft u geen verzekering? Dan belt u direct met de uitvaartondernemer (Onyx is 24/7 bereikbaar op 020 290 4913). De uitvaartondernemer kan voor u uitzoeken wat de kosten zijn voor repatriëring en alle formaliteiten in het buitenland, vaak via een lokale uitvaartondernemer, voor u regelen.

Regelt u zelf de formaliteiten in het buitenland?

Met de overlijdensverklaring van de arts en de verklaring van de begrafenisondernemer gaat u naar de lokale autoriteiten. Daar krijgt u:

  • Een overlijdensakte
  • Een laissez-passer. Dit is een document waarmee de overledene vervoerd mag worden naar Nederland. Lukt het niet om een laissez-passer te krijgen? Schakel dan de ambassade in.

Hebt u deze stappen ondernomen, dan kan de reisverzekering of begrafenisondernemer het vervoer naar Nederland regelen. Laat het paspoort bij de overledene. Dit is nodig voor het vervoer.

Terug in Nederland

Eenmaal terug in Nederland bespreekt u de uitvaart met de uitvaartondernemer.

In het buitenland begraven of cremeren

Het is ook mogelijk om uw dierbare in het buitenland te laten begraven of cremeren. Wanneer er een crematie plaatsvindt, kunt u de asbus meenemen naar Nederland. U kunt de asbus gewoon zelf meenemen, maar voor de zekerheid is het handig om de verklaring van overlijden en een bewijs van crematie mee te nemen. Ook bij een begrafenis of crematie in het buitenland geldt: zorg dat u de internationale akte van overlijden verkrijgt. Deze heeft u in Nederland nodig voor het afhandelen van de nalatenschap.

Voor nu wens ik u een hele fijne vakantie, zonder zorgen, waarbij u deze informatie überhaupt niet nodig heeft!