Na het overlijden van een dierbare staan de nabestaanden voor de taak de uitvaart te regelen. Na die eerste hectische en emotionele week is er nog een omvangrijke taak: het afwikkelen van de nalatenschap. Onyx Uitvaartverzorging Amsterdam werkt graag samen met Carla van der Heijden. Zij is nalatenschapsmakelaar. Op verzoek van ons neemt Carla ons mee in de eerste stappen rondom deze taak.

Wie zijn de erfgenamen en is er een executeur

Als eerste moet nagegaan worden wie de erfgenamen zijn. Als er een partner is en/of kinderen zijn, dan zijn die de erfgenamen. Als er een testament is staat daarin wie de erfgenamen zijn. Vaak staan er ook nog andere aanwijzingen in, zoals wie de executeur is en tot taak heeft om de nalatenschap af te wikkelen. 

Waaruit bestaat de nalatenschap

Vervolgens is het belangrijk om na te gaan waaruit de nalatenschap ongeveer bestaat. Woonde de overledene in een huurhuis, of in een verpleeghuis, of is er een eigen huis? Staat het huis nu leeg? Staat er geld op bankrekeningen? Zijn er polissen die nu uitgekeerd kunnen worden? Is er een auto, of zijn er andere waardevolle zaken? 

In de weken na het overlijden en regelen van de uitvaart zal er allerlei post komen op het adres waar de overledene woonde. Als de overledene E-mail had is het goed om deze nog een tijdlang in de gaten te houden. Zo wordt het duidelijk of er abonnementen zijn die nu kunnen worden opgezegd en welke rekeningen nog betaald moeten worden. Per post komen de opgaven van salaris en uitkeringen die nodig zijn voor de belastingaangifte. Er komt ook een brief van de belastingdienst, met daarin een verzoek om aan te geven wie de contactpersoon voor de belastingdienst zal zijn.

Als er een achterblijvende partner is die in het huis blijft wonen, hoeft er meestal niet zoveel geregeld te worden. Voor de kinderen moet vastgesteld worden hoe groot hun erfdeel is. Vaak moet er namelijk wel erfbelasting worden betaald. 

Verklaring van erfrecht

Als er meer dan een paar duizend euro op de bankrekeningen staat of er een huis is dat verkocht moet worden, dan is het noodzakelijk om een verklaring van erfrecht aan te vragen bij een notaris. In een verklaring van erfrecht wordt opgenomen wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen. Dat kan de in het testament benoemde executeur zijn. Maar als die er niet is, dan kan het een van de erfgenamen zijn. Dat hoeft echter niet. Ook als er geen executeur benoemd is kiezen veel erfgenamen ervoor om een onafhankelijke deskundige te zoeken en deze een volmacht te geven. Zo weten ze zeker dat de afwikkeling in goede handen is en worden zij niet bedolven worden onder werk waar ze geen raad mee weten en geen tijd voor hebben. 

regelen na uitvaart

Bij een kleine erfenis of schulden

Soms is het meteen duidelijk dat de nalatenschap niet groot is. Of dat er veel schulden zijn in vergelijking met het bezit en het nog onbekend is hoe de balans zal uitvallen. Meestal is het dan niet verstandig om naar een notaris te gaan, omdat een verklaring van erfrecht niet nodig is. Het is beter om iemand te zoeken die op een laagdrempeligere en dus goedkopere wijze hulp kan bieden. Die hulp is wel nodig, want bij schulden moeten er speciale procedures gevolgd worden en hoeven niet alle rekeningen betaald te worden. Zolang alles onduidelijk is mogen de erfgenamen geen enkele rekening betalen. Uitgezonderd daarvan is de uitvaart, die moet wel betaald worden. Alle andere rekeningen moeten voorlopig alleen verzameld worden. Met hulp van een specialist die de zorgen van de erfgenamen wegneemt en hen door het hele traject heenleidt wordt voorkomen zij met schulden achterblijven. 

Bij Onyx Uitvaartverzorging Amsterdam krijgt u altijd het boekje ‘Zorgen erna’, waar u al een goed overzicht krijgt over wat er allemaal nog geregeld moet worden na de begrafenis of crematie in Amsterdam. We kunnen u voor de afwikkeling in contact brengen met Carla van der Heijden.