Veel mensen willen hun nabestaanden niet belasten met de kosten van hun uitvaart en zetten daar geld voor opzij. Maar weet u wat uw wensen kosten? Heeft u een spaarpotje voor uw uitvaart? Of een verzekering? En keert deze voldoende uit voor wat u wilt?

Hoewel we er liever niet over nadenken is het verstandig toch eens in de zoveel jaar na te gaan of het bedrag dat u wegzet voor uw uitvaart nog voldoet. En, als u nog niets wegzet, of dat niet een goed idee zou zijn.

Bij Onyx Uitvaartverzorging Amsterdam is het altijd mogelijk om gratis en vrijblijvend een gesprek met een uitvaartbegeleider te voeren over uw wensen. We maken op basis daarvan dan een begroting. Deze kunnen we indien gewenst eens in de zoveel jaar bijstellen op basis van de indexeringen. 

Oriënterend gesprek aanvragen

Er zijn drie manieren om geld weg te zetten voor uw uitvaart.

1. Sparen

Een eenvoudige manier is zelf geld sparen. Elke maand een bedrag op een rekening zetten en er niet aankomen. Meer over sparen leest u bijvoorbeeld op de pagina van het Nibud.

2. Uitvaartverzekering

Ook met een uitvaartverzekering spaart u voor uw uitvaart. Er zijn verschillende soorten uitvaartverzekeringen. Een naturaverzekering keert producten en diensten uit, soms aangevuld met een geldbedrag. Een kapitaalverzekering keert geld uit. U kunt dan zelf bepalen welke diensten u daarmee koopt en bij wie. Lees meer over uitvaartverzekeringen.

3. Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering keert geld uit als u overlijdt voor een bepaalde datum die in de verzekering staat. Een dergelijke verzekering sluit u bijvoorbeeld af als u een hypotheek aangaat. Het geld van de verzekering kunt u gebruiken voor de uitvaart, maar ook voor andere zaken. Lees meer over een overlijdensrisicoverzekering.

Als uw nabestaanden de uitvaart regelen, is het fijn als zij weten wat uw wensen zijn en of er spaargeld of een uitvaartverzekering is. Onyx Uitvaartverzorging Amsterdam heeft een gratis wensenboekje voor u. Daarin kunt u al uw wensen noteren, evenals polisnummers van verzekeringen, bankrekeningnummers, contactpersonen en dergelijke. Vertel uw nabestaanden wel waar u het boekje, en eventueel de begroting die we voor u hebben gemaakt, in huis ligt. Zo wordt een uitvaart regelen een stuk eenvoudiger voor nabestaanden. En kunnen zij zich bezighouden met waar het echt om draait: afscheid nemen.

Vraag een gratis wensenboekje aan.